Firma ADP została liderem zestawienia MCPO PEAK Matrix

Sprawdź najnowsze
artykuły na temat ADP

 

Lista publikacji

„Słabnąca koniunktura w przemyśle przekłada się tam na wolniejszy wzrost zatrudnienia, co widać także wśród nowoczesnych firm, gdzie rośnie rola usług. O ponad 6,1 proc. wzrosło w ub.r. zatrudnienie
w innowacyjnych, nastawionych często na eksport firmach. To prawie dwukrotnie większe tempo
w porównaniu z ogółem przedsiębiorstw, gdzie liczba pracowników zwiększyła się w minionym roku
o 3,5 proc. – wynika z udostępnionego „Rzeczpospolitej" raportu firmy ADP Polska za 2018 r. (…) przedsiębiorstwa nowoczesnej gospodarki w dalszym ciągu skuteczniej niż ogół firm radzą sobie
z wyzwaniami rynkowymi, których w minionym roku nie brakowało. – Wynika to prawdopodobnie z lepszego przygotowania innowacyjnych firm do zmieniającego się rynku pracy, otwartości na nieprzeciętne rozwiązania oraz ich elastyczności i tempa działania – ocenia Barbachowska.”

„Firmy takie jak IBM, ADP, Ingersoll Rand oraz Novartis wyszły naprzeciw tej potrzebie, opracowując systemy technologii biurowej, które promują prowadzony w czasie rzeczywistym dialog na wszystkich szczeblach organizacji. Narzędzia takie jak Yammer, Jive, Chatter oraz Slack – wraz z wielkimi sieciami społecznościowymi, takimi jak Facebook, LinkedIn oraz Twitter – pomagają pracownikom i kierownictwu
w wymianie pomysłów na forum otwartym i propagują współpracę ponad granicami funkcyjnymi
i geograficznymi. Zwiększa to zarówno możliwości innowacji, jak i zaangażowania millennialsów.”

„Zatrudnienie w firmach tzw. Nowoczesnej Gospodarki odnotowało wzrost o 6,11% r/r w 2018 r., wynika
z raportu „Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce w Q4 2018/FY 2018”, opracowanego przez ADP Polska. Chociaż dynamika wzrostu zatrudnienia awangardy biznesu w ujęciu kwartalnym wyhamowuje, to wciąż jest wyższa od ogółu rynku, który w 2018 r. zwiększył poziom zatrudnienia o 3,5% (wg Głównego Urzędu Statystycznego) – czytamy w komunikacie poświęconym raportowi.”

„ADP, działająca na rynku globalnym firma technologiczna zapewniająca rozwiązania do zarządzania kapitałem ludzkim (HCM), inauguruje dzisiaj swoją pierwszą kampanię 360 stopni „What Are You #WorkingFor?”. Główny przekaz kampanii opiera się na założeniu, że praca to coś więcej niż podejmowane działania – to osiąganie czegoś ważniejszego dla samego siebie i innych. (…)

– W roku wprowadzającym nas w 70. rocznicę istnienia, wykorzystaliśmy okazję do autorefleksji i zadaliśmy sobie pytanie o cel naszej pracy. U podstaw stoi prawda, że zawsze projektujemy dla ludzi. Zmieniamy wyobrażenia o świecie pracy poprzez projektowanie produktów, usług i doświadczeń, z których ludzie uwielbiają korzystać na co dzień. To stało się najważniejsze dla naszego rebrandingu i kampanii kreatywnej – powiedziała Lorraine Barber-Miller, starsza wiceprezes i dyrektor ds. marketingu w ADP.” 

„Już 95 proc. respondentów badania „Evolution of work”, zrealizowanego przez ADP Research Institute, jest zdania, że już niebawem będzie w stanie wykonywać swoją pracę z dowolnego miejsca na ziemi. To ważna wskazówka dla pracodawców. Firmy, które chcą zatrzymać najlepszych pracowników, muszą przemyśleć dostępne ścieżki karier i możliwości rozwoju. Bardzo ważne staje się zapewnienie zatrudnionym szans na podnoszenie kwalifikacji, a nawet możliwości zmiany specjalizacji w ramach struktury firmy.”

„Słabnie tolerancja pracowników wobec nierówności płac kobiet i mężczyzn – wynika z najnowszego raportu ADP „Workforce View in Europe 2019”. W 2017 roku mówiło o tym 22 proc. badanych pracowników. W najnowszej edycji badania już 27 proc.(…)

– Mimo, że kwestia okresowo jest podnoszona w debacie publicznej, niższe wynagradzanie kobiet wciąż jest faktem. Być może dobrym sposobem na rozwiązanie problemu byłoby wprowadzenie obowiązku raportowania różnic płacowych, obostrzonego karami za nieprzestrzeganie zasady równego traktowania
–komentuje wyniki badań Anna Barbachowska, HR Business Partner ADP Polska.”

„Już niemal trzech na dziesięciu Polaków twierdzi, że to kiepska jakość zarządzania (czyli marni przełożeni) obniża ich wydajność w pracy. Takich opinii w najnowszej edycji raportu „Okiem europejskich pracowników 2019" (The Workforce View in Europe in 2019) firmy ADP jest teraz jeszcze więcej niż przed rokiem. Jak podkreślają eksperci ADP, już drugi rok z rzędu złe zarządzanie okazuje się największą przeszkodą dla produktywności pracowników w Europie, w tym w Polsce. (…)
Anna Barbachowska, szefowa pionu HR w ADP Polska, zwraca uwagę, że złe zarządzanie i brak wsparcia przełożonych wiążą się bezpośrednio z kryzysem przywództwa, na który wskazuje coraz większa grupa pracowników. – Zarządzanie i przywództwo mają bezpośredni i namacalny wpływ na zaangażowanie pracowników. Nasze badania pokazały, że firmy w całej Europie wciąż nie mogą zrozumieć, co jest powodem niepokoju ich kadry. Ważne więc, by menedżerowie i zespoły HR poznały i zrozumiały potrzeby zespołów, którymi zarządzają – twierdzi Barbachowska.”

Większość Polaków chciałaby dostawać informację o stawkach już w ofertach pracy. Firmy będą musiały zacząć odpowiadać na tę potrzebę. (…) Anna Barbachowska, HR Business Partner ADP Polska, uważa, że wcześniej czy później sami pracownicy wymuszą zmiany co do jawności wynagrodzeń. – Obowiązek publikacji oferowanego wynagrodzenia już na etapie ogłoszenia może poprawić przejrzystość wynagrodzeń, a także wymóc równe wynagradzanie niezależnie od płci. Jak pokazują nasze badania, coraz więcej pracowników oczekuje, że nieuczciwie postępujący w tych kwestiach pracodawcy będą pociągani do odpowiedzialności. Jeśli wkrótce nic się nie zmieni, pracownicy zaczną odchodzić od niewiarygodnych pracodawców, przysparzając przełożonym kolejnych problemów nie tylko
z zatrudnieniem, ale co gorsza, z wydajnością i reputacją – zapowiada Barbachowska. Z najnowszego raportu ADP® „Workforce View in Europe 2019" wynika, że jedynie 29,3 proc. pracowników w Polsce nie podejrzewa istnienia nierówności w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn.

„Jak wynika z badania ADP – nierówność płacowa coraz bardziej zaczyna przeszkadzać polskim pracownikom. Po pierwsze – grupą najbardziej niezadowoloną z niesprawiedliwego wynagradzania płci są millenialsi. Niemal co trzeci (31 proc.) europejski pracownik w wieku od 16 do 34 lat popiera raportowanie nierówności wynagrodzeń kobiet i mężczyzn. Po drugie – aż 75 proc. pracowników rozważyłoby zmianę pracy, gdyby dowiedzieli się, że ich pracodawca nie płaci mężczyznom i kobietom piastującym równorzędne stanowiska po równo. Zatem poprawa może zajść za sprawą zmiany pokoleniowej
i naturalnego ruchu pracowników w stronę transparentnych przedsiębiorstw.
– Firmy powinny projektować miejsca pracy w taki sposób, by wychodzić naprzeciw potrzebom pracowników. Jak się okazuje, równe traktowanie kobiet i mężczyzn jest dziś coraz ważniejsze i może wpływać na decyzję o wyborze pracodawcy oraz poziom zaangażowania pracowników – dodaje Anna Barbachowska, HR Business Partner ADP Polska.”

„Stres jest powszechnym problemem, którego niestety, nie da się zupełnie wyeliminować. Towarzyszy nam w codziennych, życiowych sytuacjach, których nie jesteśmy w stanie uniknąć. Jednak najczęściej związany jest z naszą pracą. Według badań przeprowadzonych przez ADP, międzynarodową firmę zajmującą się działaniami z zakresu HR, Polacy są najbardziej zestresowanymi pracownikami spośród obywateli Europy. Jak wykazały badania, aż 22% z nas codziennie doświadcza stresu w pracy, a 46% doświadcza go często lub bardzo często.”

„Ponad 43 proc. Polaków pracuje za darmo ponad standardowy czas pracy (40 godzin tygodniowo). Za granicą jest jeszcze gorzej: na brak zapłaty za nadgodziny narzeka niemal 60 proc. Europejczyków. W UE zjawisko to dotyka głównie najmłodszych pracowników (16-24 lata), spośród których prawie 17 proc. wyrabia bez gratyfikacji ponad 10 godzin tygodniowo – wynika z najnowszego badania „Workforce View in Europe” przeprowadzonego przez ADP. Nadliczbowy czas bez dodatkowego wynagrodzenia wynosi
w Polsce średnio 3,5 godziny. Aż 8,5 proc. Kowalskich pracuje powyżej 10 godzin tygodniowo, nie dostając w zamian pieniędzy. Problem wykracza jednak poza sferę finansów.”

„Około 43% polskich pracowników przyznaje, że zdarza im się pracować poza standardowymi godzinami za darmo, wynika z badania 'Workforce View in Europe 2019' przeprowadzonego przez ADP. W Europie 60% pracowników deklaruje, iż nie otrzymuje wynagrodzenia za nadgodziny. Problem jest powszechny szczególnie w Niemczech (71,1%), Hiszpanii (66,9%) i Wielkiej Brytanii (65,9%), a najmniej w Polsce (43,3%). Niemal jedna czwarta (22,3%) pracowników w Wielkiej Brytanii uważa, że przepracowuje przynajmniej 10 dodatkowych godzin, nie otrzymując wynagrodzenia. To ponad dwa razy więcej niż
w innych krajach europejskich. Zjawisko nieopłacania nadgodzin rośnie znacząco również wśród najmłodszych pracowników. 16,8% europejskich pracowników w wieku od 16 do 24 lat twierdzi,
że przepracowuje w ten sposób ponad 10 godzin tygodniowo.”

„Tymczasem z najnowszego – opublikowanego w połowie kwietnia – badania „Workforce View in Europe 2019” przeprowadzonego na próbie ponad 10 tys. pracowników na zalecenie ADP, firmy z branży HR, wynika, że aż 43 proc. pracowników i pracownic w Polsce pracuje nadgodziny za darmo. Czy to dużo? Na tle Europy nie wypadamy aż tak źle, bo europejska średnia to 60 proc. (…)
– Mimo że rynek pracy teoretycznie jest trudny, mówi się o deficycie pracowników, wielu pracodawców zawodzi w najbardziej podstawowej kwestii: sprawiedliwego wynagradzania za przepracowany czas. To niepokojąca tendencja, bo w dłuższej perspektywie może wiązać się z wypaleniem zawodowym, a to
z kolei oznacza obniżenie wydajności i motywacji lub zmianę pracodawcy – komentuje wyniki badań Anna Barbachowska, HR Business Partner w ADP Polska.”

4 STYCZNIA 2019 R. PULSHR.PL

„Nieco inne światło na znaczenie work-life balance rzucają wyniki badania „People Unboxed” ADP. Zostało ono przeprowadzone pod kontem tego, co motywuje nas do pracy. Dowiemy się z niego, że zaledwie 14,8 proc. polskich pracowników zachowanie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym jest odpowiednią motywacją do pracy.

27 GRUDNIA 2018 R. EGOSPODARKA.PL

„Według badań ADP, równowagę między życiem zawodowym i prywatnym częściej zachowują kobiety. Dla 62 proc. z nich możliwość zachowania „work-life balance” jest kluczową cechą idealnej pracy. Dla porównania, taką odpowiedź wskazało 52 proc. mężczyzn.

19 GRUDNIA 2018 R. HBRP.PL

„Z badania Workforce View in Europe 2018, przeprowadzonego dla ADP wśród niemal 10 tysięcy osób w Europie, wynika, że dla 25% z nich największą barierą w efektywnej pracy jest złe zarządzanie. To większa przeszkoda niż niewydajne systemy i procesy (20%) oraz braki kadrowe (15%).

6 GRUDNIA 2018 R. PB.PL

„W raporcie ADP „Workforce View in Europe 2018”, w którym czytamy, że Polacy są najbardziej zestresowanymi pracownikami na naszym kontynencie (27 proc. doświadcza stresu w pracy codziennie, z czego aż 62 proc. to osoby po 35 roku życia).

2 GRUDNIA 2018 R. RP.PL

„W trzecim kwartale 2018 r. nowoczesne, innowacyjne przedsiębiorstwa zatrudniały o 6,1 proc. pracowników więcej niż rok wcześniej. Kolejny kwartał z rzędu ten wzrost był głównie zasługą firm usługowych, które w tym czasie zwiększyły zatrudnienie o ponad 7 proc. – informuje udostępniony „Rzeczpospolitej" raport firmy ADP Polska za III kwartał tego roku. (…)

16 LISTOPADA 2018 R. PULSHR.PL

„Pewien poziom stresu w pracy jest naturalny i potrzebny, ale tę granicę łatwo przekroczyć. Jak wynika z raportu “The Workforce View in Europe 2018” firmy ADP, najbardziej narażeni na stres są pracownicy branż: finansowej (46 proc.), gastronomii i rozrywki (38 proc.) oraz opieki zdrowotnej (38 proc.).”

13 LISTOPADA 2018 R. PULSHR.PL

„Nowa analiza pokazuje, że prawie jedna trzecia (29,6 proc.) pracowników korzysta ze zwolnień lekarskich w sytuacji, gdy nie choruje. Spośród osób, które korzystają ze zwolnień lekarskich, aż 86 proc. uważa, że można wziąć je dwa lub więcej razy w roku.

5 PAŹDZIERNIKA 2018 R. HBRP.PL

„Mariusz Koczwara, dyrektor sprzedaży ADP Polska, uważa, że w outsourcingu kluczowe są relacje. Odbiorca poszukuje partnera wzbudzającego zaufanie, oczekując od niego współpracy i szacunku do swojej organizacji. 

18 WRZEŚNIA 2018 R. PB.PL

"(…)  Według analizy ADP aż 99 proc. ankietowanych przedsiębiorców, którzy nie wdrożyli mechanizacji, nigdy nawet nie słyszało o automatyzacji biurowej. Tymczasem potencjał jest duży — zgodnie z danymi McKinsley dzięki robotyzacji PKB Polski może w 2030 r. wzrosnąć nawet o 15 proc.”

17 WRZEŚNIA 2018 R. PB.PL

"(…)  zabezpieczenie coraz większej ilości zebranych informacji, w tym biodanych, to prawdziwe wyzwanie. Okazuje się, że w tym aspekcie samo nastawienie pracowników jest dość optymistyczne.

9 WRZEŚNIA 2018 R. RP.PL

"(…)  dynamizm zmian sprawia, że już dziś najważniejsza jest sama umiejętność zmiany. A lifelong learning jest kluczem do sukcesu.

3 WRZEŚNIA 2018 R. PB.PL

„Aktywizacja zawodowa i wyjście naprzeciw oczekiwaniom kobiet to skuteczny sposób na niedobory kadrowe. Jak to stwierdzenie przełożyć na język konkretów?(…) 
 

Kontakt

 

* Required field

Please enter your First name.
Please enter your Last name.
The Email field contains an invalid email address.
Please enter a Company name.
Enter an Address
Enter a city
The Phone Number field is requierd.
Enter # of Employees.
 
 

Wiadomość

Enter a remark.